« Tilbake

Pellets

 

Et miljøvennlig brenselsalternativ ved siden av ved er pellets. Hvis ved brukes mest for å få ekstra varme i tillegg til annen oppvarming i kalde tider og gleder øynene med sin strålende og naturlig flamme, kan pellets brukes for å bygge opp et helt varmesystem og til meget rimelig pris. Pelletspriset endres ikke så mye som strømpriset om vinteren. Du kan anskaffepellets til hele vintersesongen allerede om høsten og dermed planlegge varmeutgifter på forhånd. Pellets tar betydelig mindre lagerplass enn stablet ved. Eneste investering er kjøp av en spesiell pelletskamin, som lønner seg i løpet av kun et par år. I tillegg har ENOVA utarbeidet støtte til husholdninger, der varmesystemet skal byttes ut mot miljøvennlig og sparsom pelletssystem.

Hva er pellets – pellets eller sagmuggranuler små sylindriske pinner med diameter på 6-10 mm, som produseres av sagmugg og treflis som oppstår ved etterbehandling av sagmateriale. Trevirkets restematerialer males og presser til granuler under stort trykk. Partikkelutslippet som oppstår ved brensel er miljøvennlig, dvs. det er fullstendig forurensningsfritt brensel.

Pellets standard EN 14961-2 angir tillatt energiinnhold 4,6 kWh < Q < 5,3 kWh.

Energiinnholdet viser hvor mye varme oppstår ved brenning av 1 kg pellets. Energiinnholdet påvirkes i stor grad av granulfuktighet og askeinnhold. Mindre fuktighet gir høyere energiinnhold.

Pellets fuktighet er 8 – 10%, dvs. de er minst halvparten tørrere enn ved. Pellets densitet er  630 – 650 kg/m3.

Et godt eksempel på forskjellen mellom pellets og ved:

for å få 10 000 kWh/kg energi må man bruke 8 m³ ved eller 2,23 m³ dvs. 1852 kg pellets, som betyr at samme kapasitet av pellets gir 4 ganger mer varmeenergi.