Taksingel

Takshingel foretrekkes som takbelegg hovedsakelig på grunn av rimeligere pris og enklere montasje. I tillegg til priset er også den lette vekten er stor fordel, som er lik taksteinsplater. På den negative siden er produktets kortere levetid. Forventet levetid på dagens takshingel er ca 30 år. men produktgaranti på 20 år. Da kan takshingelens levetid i steder med krevende værforhold være nesten bare halvparten av taksteins levetid.

Takshingel monteres rett på bærende underlag, dermed finnes det ingen lufting mellom takbelegg og bærende underlag og krav til lufteåpninger mellom isolasjon og takbelegg er strengere. Også takets varmetap kan være farlig. På grunn av mangelfull lufting og varmetap blir takets overflate varm og snøen smelter, men smeltevannet fryser på takkanten, der varmen fra huset har mindre påvirkning og et lavere frysepunkt forårsaker isdannelse. Dette fører ofte til ødelagt takbelegg og vannskader.

Minst tillatt takfall ved bruk av takshingel er lik andre taktekkingsmaterialer, dvs. 15 grader. Dersom takshingel monteres på et gammelt lag av takshingel må man være oppmerksom. Dette er ikke tillatt hvis takfallet er mindre enn 19 grader. Hvis takfallet er mindre enn det, må gammelt takshingel først fjernes.