Takstein

Takstein er mest brukt taktekkingsmateriale i Norge og har en lang tradisjon bak seg. Prisskalaen på ulike takstein er bred – fra 70 kr. pr. kvadratmeter til 400 kr. pr. kvadratmeter.

Takstein har som størst fordel i forhold til andre taktekkingsmaterialer et godt forhold mellom pris og levetid – moderne takstein har en forventet levetid på 50 – 100 år. men 30 års produktgaranti på tetthet, styrke og frostsikkerhet. Taksteins svake side i noen tilfeller er vekten, som kan være avgjørende ved eldre hus, der takkonstruksjonen tilfredsstiller ikke dagens gjeldende krav. Selv om takstein som materiale er mange ganger tyngre enn andre taktekkinger, har det egentlig relativt lite påvirkning på hele takkonstruksjonens utholdenhet, fordi det beregnes å utgjøre kun 13 % av belastningen som det moderne taket må tåle. Snø kan for eks. gi en belastning som er over 4 ganger større. Velger man et lettere taktekkingsmateriale enn takstein, vil takets beregnet maksimumsbelastning bli forminsket til under 10 %.

Man kan velge mellom takstein i betong eller tegl.
Betongstein finnes i enkelkrum, dobbelkrum og flat.  Betongtakstein er en mer moderne løsning til taktekking, billigere og har lettere vekt. Det er en billigere produksjonsprosess i forhold til tegltakstein som er årsaken til prisforskjellen.

Rimeligst betongtakstein er Benders, som produseres i Sverige. Norskproduserte Skarpnes og Zanda er prismessig en del dyrere, men begge er anerkjente for sin god kvalitet gjennom lang produksjonshistorie. Alle nevnte betongstakstein har 30-års produktgaranti, men produktets levetid beregnes å være 30 – 50 år.

Ved bruk av betongtakstein er minst tillatt takvinkel 14-15 grader og hos tak med mindre takvinkel må man vurdere bruk av andre taktekkingsmaterialer som for eksampel takplater eller takpapp.

Teglstein finner som regel i enkelkrum og det passer perfekt til eldre bygninger, der man ønsker å ta vare på hustes opprinnelige utseende. Gjennomsnitlig levetid på et tegltak er ca. 70-80 år. Mange tegltakstein har ligget i mer enn 100 år. Det finnes tradisjonelle tegltakstein samt engobert eller glassert overflate.

Hvis taktekking omfanger utbytting av allerede eksisterende takstein mot nytt, fjerner vi hele taktekkingen med stein, sløyfer, lekter og underlag og kontrollerer tilstanden på bærende undertak. Hvis deler av den har påført seg fuktskader, bytter vi ut de skadde takplanker og deretter setter på plass nytt underlag, lekter, sløyfer og takstein.