Taksteinplater

Taksteinsplater er en god løsning når takkonstruksjonen tåler ikke belastning av takstein, men det ønskes et tradisjonelt taksteinutseende for taket. Denne type taktekking er nesten 6 ganger lettere og brukes ofte som ny taktekking rett på takshingel.

Taksteinsplater er i utgangspunktet produkter av platemetall, som er dekket med ulike overflatematerialer for å forlenge produktenes levetid. Plateprofilen ligner på takstein og det finnes plater i meget ulik størrelse avhengig av produsent. Montasje av taksteinsplater er på noen måte lik taksteinsmontasje, fordi lufting dannes mellom bærende undertak og plater med hjelp av lekter og sløyfer. Også kravet for minimumsfall er lik takstein, dvs. 14 grader som regel.

Nyhetsproduktet i denne produktkategorien er plater med steingranulat, som ligner enda mer på takstein. Tilleggsfordelen hos disse plater er også lavere fallskrav – plater kan monteres til tak med et fall på opptil 10 grader.  Det best kjente varemerket innenfor denne kategorien er Decra.

Produkters garantibetingelser kan være meget ulike, fra 10 til 40 år. Det skilles mellom estetisk og funksjonell produktgaranti.

De best kjente varemerker av taksteinsplater er Ruukki, Plannja, Armat og Decra.