Terrasser

« Tilbake

Vi behøver ikke å overbevise deg hvor godt det er å tilbringe tid på terrassen, fordi alle vet det allerede. Derimot beskriver vi, hvordan vi bygger en terrasse som er brukbar og god å se på også etter mange år.

De største utfordringer ved terrassebygging er bruk av materialer med riktig dimensjon og hindring av skader, som kan oppstå etter jordbunnens bevegelse i sammenheng med senking, tele og heving.

Når det gjelder materialedimensjoner, finnes det ingen standardløsninger, fordi i tillegg til varierende snøbelastning fra sted til sted må man også tenke på terrassens størrelse og bruksformål. Likevel er det mest brukte tverrsnittet på bærebjelker 48*148 og 48*198, og på terrassebord 21*95 og 28*120.

For å unngå skader på grunn av tele, må terrassens bærende betongsøyler støpes dypere enn jordbunnens fryselinje. Dette betyr at betongsøyler må støpes minst i 1,5 m dybde.

Man skal også være oppmerksom på valg av festemidler, fordi terrasser bygges av dypimpregnert tre, som er syrlig. Galvaniserte eller varmgalvaniserte festemidler, som brukes hos vanlig tre er ikke tiltenkt til bruk i såpass syrlige omgivelser og blir skjøre i løpet av relativt kort tid. Derfor må man velge festemidler, som er spesielt tiltenkt til bruk i syrlige omgivelser.

Det skal også regnes med Byggelovens bestemmelser ved terrassebygging. Men i alle enkelte tilfeller må man uansett spesifisere krav som gjelder i kommunen.

Det er viktig å vite, at hvis terrassen står minst 50 cm høyere enn terrenget, skal det brukes et minst 90 cm høyt rekkverk. Hvis terrassen står lavere enn 50 cm fra terrenget og avstanden fra nabogrensen er over 4 m og tilstrekkelig langt fra kjøreveien (15 meter fra midten av kommunal- og fylkesveien, 50 meter for riksvei og 30 meter for bane), trengs det som regel tillatelse fra kommunen.

Hvis terrassens høyde fra terrenget er opptil 3,5 m og areal under 50 m2, må kommunen informeres om terrassebygging.

Hvis terrassens høyde fra terrenget er over 50 cm og areal større enn 50 m2, må det søkes en tillatelse fra kommunen i form av en melding.

I tillegg til ovenfornevnte terrasser tilbyr vi også terrasser, som monteres sammen av elementer. Dette er utrolig enkelt og absolutt alle får det til. Fordeler med en slik terrasse er kort montasjetid og lite forarbeid. Det forutsetter et jevnt terreng.

Har du ikke tid eller vil ikke selv ta ansvar for terrassebygging, nøl ikke med å ta kontakt med oss. Våre terrasser varer gjennom mange år.