Verdt å vite

Fra 1. juli er byggereglene forenklet. Dermed kan du sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke.

 

Fra 1. juli kan du blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først.

Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. 

Du må selv å sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket. 

Under finner du informasjon og verktøy som kan hjelpe deg til å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen din.

 

TIL DEG SOM SKAL BYGGE

 

NABOVARSLING

 

Husk å varsle naboen!

 

Skal du sette opp noe som krever at du søker om byggetillatelse fra kommunen, må du varsle naboene først.

 

MÅ JEG SØKE?

 

Skal du bygge garasje, anneks eller lysthus?

 

Anneks som kan brukes til kontor eller atelier

 

Hva må du søke om og hva er unntatt søknadsplikt?

 

Les mer om dette i informasjonsarkene fra Norsk kommunalteknisk forening (NKF)