Påbygg

I denne oversikten kan du lese om:

1. Hva er påbygg?

2. Fordelene med påbygg

3. Byggesøknad for påbygg

4. Arkitekt, byggesøknad og eventuelt rammetillatelse på plass – hvordan videre?

5. Hva påvirker kvadratmeterprisen på påbygg

1. Hva er påbygg?

Påbygg (også kalt takløft og takheving) er ofte en utvidelse av huset i høyden uten at husets grunnflate/BYA endres. BYA er det arealet bygningen opptar av tomtens areal.

Påbygg kan være:

 • en helt ny etasje (samme takhøyde som underliggende etasje)
 • heving av veggene halvveis (knevegger) uten at takvinkel endres
 • heving av takvinkel slik at man kan få mer plass innvendig uten at veggene heves
 • bygging av takopplett og arker slik at deler av eksisterende takform beholdes
 • endring av møneretning  som kan medføre at loft kan utnyttes til boligformål
 • bygging av nye konstruksjoner på eksisterende garasje, terrasse eller inngangstrapp

 

Har du begrensinger på å bygge tilbygg eller har du et lavere hus kan det være gunstig med påbygg. De fleste hus har konstruksjoner som tåler et påbygg. Verdiøkningen av utbyggingen overgår som regel selve byggekostnadene.

Se på noen av våre tidligere byggeprosjekter

2. Fordelene med påbygg: 

 • påbygg kan gi deg en helt ny etasje og øke plassen din betraktelig uten at du må flytte ved behov av mer plass
 • du slipper flytteutgifter, dokumentavgift og meglerhonorar og ved behov for større plass og du kan fortatt bo på samme sted
 • påbygg øker ikke tomtens bebygd areal og dermed opprettholder man eksisterende uteplasser
 • mulighet for kosmetisk løft på eksisterende huset
 • mer energieffektiv bolig – nytt etasje bygges etter i dagens normer og dermed blir også eksisterende boligareal mer energieffektiv
 • oppgradering av eksisterende kledning og takdekke som ellers burde vedlikeholdes  
 • økt bruksareal der det er oftest beste utsikt
 • ofte finnes det mulighet for takterrasse eller nytt balkong
 • mulighet for leieinntekter når man har mer plass enn de trenger selv
 • økt markedsverdi på eiendommen. Verdiøkningen av utbyggingen overgår som regel selve byggekostnadene

 

3. Kan du søke og gjøre jobben selv om du skal sette opp påbygg?

Skal du oppføre et påbygg må du alltid søke og det kreves en såkalt ansvarlig søker.

 

 

 


 

Hva påvirker kvadratmeterprisen på påbygg?

 

 

Generelt vil kvadratmeterpris på et påbygg være høyere enn selve kvadratmeterprisen på et nybygg på grunn av tilpasning til den eksisterende boligen. I tillegg kommer rivningsarbeid. Dette er noen faktorer som påvirker kvadratmeterprisen:

 

 1. Tegninger, arkitekt og ansvarlig søker.
  Det er krav til ansvarlig foretak på påbygg. Ofte koster arkitekt eller ansvarlig foretak mellom fem til ti prosent av totalkostnaden.
  I tillegg kommer eventuelt interiørarkitekt.
 2. Tomta
  Er det gjerder eller andre hindringer på tomten som står i veien for å komme frem? Kan for eksempel søppel-containere plasseres nær huset for å effektivisere rivningsarbeid eller begrenser luftledninger bruk av kran? 
 3. Tilknytning til eksisterende bolig
  Krever tilknytning til eksisterende bolig store endringer i eksisterende bærekonstruksjoner? Hvor mye må endres underliggende etasje?
 4. Bærekonstruksjoner og bygningsfysikk
  Hvordan kan bærekonstruksjoner bygges? Finnes det utstikkende bygningsdeler? Må det bygges helt nytt gulvbjelkelag over eksisterende 1. etasje ved påbygg? Dette er fordyrende faktorer.
 5. Materialvalg og standard
  Materialvalg og standard har mye å si for sluttprisen. Eksklusive materialvalg øker bygge-kostnadene betydelig.
 6. Bad og kjøkken
  Bad og kjøkken øker kvadratmeterprisen. Bad er det dyreste rommet med tanke på kvadratmeterprisen. Er det mulig å legge nye vannrør og avløpsrør uten at eksisterende overflater må rives og bygges opp igjen? Hvor ligger eksisterende varmtvannsbereder i forhold til nytt bad eller kjøkken?
 7. Innvendige trapper
  Er det behov for nye innvendige trapper eller kan eksisterende trapper beholdes?
 8. Pipe og peis
  Skal det bygges ny pipe eller peis? Må eksisterende pipe forlenges?
 9. Elektrisk arbeid
  Kostnad på elektrisk arbeid kan påvirke mye på kvadratmeterprisen.
  Er det nok plass i sikringsskapet for nye sikringer eller bør hele sikringsskapet oppgraderes? Må hovedsikring økes og søkes fra Hafslund?
  Elektrisk gulvvarme er en del dyrere enn vanlig panelovn på veggen. Spotter med dimmer er en del dyrere enn vanlig takpunkt med bryter.
 10. Eksisterende ytterpanel
  Om eksisterende ytterpanel ikke har lufting, bør det byttes ut. Utskifting av eksisterende panel kan gjerne kombineres med etterisolering og utskifting av vinduer i den eksisterende delen. Denne kostnaden kan også sees på som en oppgradering av boligen.
 11. Tetting mot nedbør i byggeperioden
  Er det behov for tetting mot nedbør mens det bygges? Spesielt må tre beskyttes mot nedbør og fukt. Skal taket åpnes helt, blir det mer omfattende behov for belsyttelse. Mer omfattende beskyttelse tar lengre tid å sette opp men gir færre byggskader.   

 12. Utendørs arbeider
  Eksisterende plen kan bli ødelagt i anleggsområdet. Er det behov for utendørs arbeid som for eksempel opparbeiding av matjord og ferdigplen? 

Diverse øvrige kostnader

 • Byggesaksgebyr – sjekk hva som gjelder i din kommune.
 • I noen tilfeller må man regne med tilknytningsgebyrer for vann og avløp når det skal settes opp tilbygg eller påbygg. Sjekk hva som gjelder i din kommune.
 • Kostnader vedrørende byggelån og eventuelt takstmann.

Ta kontakt med oss og få fastpris
Vi kommer gjerne på befaring for å gi deg en fastpris på prosjektet når du vet hvordan bygget skal se ut, det vil si at du har noen tekniske tegninger på hus-utbyggingen. Se guiden vår for hvordan du går frem når du skal bygge på huset.